Az 1001 éjszaka ötödik része. Seherezádé ismét mesél, most Szindbád nevében. Szindbád így kezdi a maga történetét: fiatal koromat henyélve töltöttem és nem volt semmi egyéb gondom, mint az, hogyan találjak egyre újabb és újabb mulatságokat. Természetes, hogy ilyen életmód mellett vagyonom napról-napra megcsappant, míg egyszer csak megdöbbenve vettem észre, hogy az apámtól örökölt kincsnek már alig van meg huszadrésze. Ekkor magamba tértem és elhatároztam, hogy egészen más emberré leszek. Dolgozni fogok, hogy kipótoljam azt, a mit elvesztettem.

Az 1001 éjszaka minden meséje: első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik.