A szultánnak nem volt kifogása és így hát Seherazáde elkezdett regélni. Mindjárt az első napon olyan szép mesét mondott, hogy a szultánnak véghetetlen gyönyörűsége telt benne. De a mesét nem fejezte be. Mihelyt virradni kezdett, abba hagyta, úgy hogy a szultán kiváncsisága nem volt kielégítve. Csakhogy szerette volna a mese végét is hallani és elhatározta magában, hogy még az nap meg nem öleti Seherazádét, hanem vár még huszonnégy óráig.

Az 1001 éjszaka minden meséje: első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik és a hetedik.